บริษัทสีไดโน จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดยคุณชิต อัศวธีระธรรม บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ.สำโรง  จ.สมุทรปราการ ในระยะเริ่มต้นธุรกิจนั้น บริษัทสีไดโนฯ ได้มุ่งเน้นด้านการผลิตสีสำหรับงานอาคารหลังจากนั้นจึงได้มีการเพิ่มกลุ่มสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัยและได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุด ดั่งจะเห็นได้ว่า สินค้าหลักของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(มอก.)และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั้งในกลุ่มสีอาคารและสีอุตสาหกรรม

      ในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯได้ย้ายสถานที่ตั้งมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือบนถนนกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ บริษัทฯได้รับเกียรติจากบริษัท Rust-Oleum Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้า Rust-Oleum แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และยังเป็นฐานการผลิตสินค้าบางประเภทเพื่อจัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทย และส่งออกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ทั้งนี้เป็นการแสดงถึงความไว้วางใจของบริษัท Rust-Oleum USถึงศักยภาพในการผลิตที่ได้มาตรฐานของบริษัทสีไดโน โดยผลิตภัณฑ์ Rust-Oleumนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกด้านการป้องกันสนิมและเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก ตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้แทนจำหน่าย

      สี Rust-Oleum บริษัทฯได้มีการขยายตลาดและเพิ่มยอดการขายอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล Distributor of the Yearประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี


 
       
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints