​​

50% ของพนักงานในองค์กร มีอายุงานเกิน 10 ปี  โดยที่กว่า 20% มีอายุงานเกิน 20 ปี...........เพราะว่าองค์กรเล็กๆของเราแห่งนี้  สร้างสมบ่มเพาะ วัฒนธรรมภายในขึ้นมา  พนักงานหลายคนเป็นญาติพี่น้องกัน   บ้างก็มาจากหมู่บ้านหรือตำบลเดียวกัน  หรือส่วนใหญ่ทำงานอยู่ด้วยกันที่นี่มานาน จนมีความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวใหญ่ร่วมกัน  ทำให้ทำงานด้วยกันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

       
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints