นอกจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงในระดับสากลแล้วบริษัทยังคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญด้วยจึงได้ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตการใช้งานของผู้ใช้และชุมชนใกล้คียง และสำคัญอย่างยิ่งเช่นคือคือความปลอดภัยและมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับองค์กรของ พนักงานทุกคนในบริษัทแห่งนี้
จึงเป็นที่มาของ รางวัลแห่งความภูมิใจ ที่เราได้รับการพิจารณาจากหลายหน่วยงานเสมอมา
​​
       

 

Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints