ปัญหาสีล่อนเป็นแผ่น มีวิธีป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร

สาเหตุ 
- พื้นผิวที่ต้องการจะทาสีไม่สะอาด มีคราบไขมัน, ฝุ่น
- เกิดจากความชื้นจากพื้นผิว พบมากบริเวณครัว, ห้องน้ำ หรือบริเวณ ส่วนล่างของอาคาร
- การใช้สีไม่เหมาะกับผิวงาน เช่น ผิวงานโลหะสังกะสีหรือโลหะผสม 
ผิวงานจะมีความเงามันมาก
- ทาบนสีที่เป็นชอล์ก หรือเป็นฝุ่นผง 
การป้องกันและการแก้ไข 
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการทาสี
- หลีกเลี่ยงการทาสีบนผิวงานที่มีความชื้น ทำการรองพื้นด้วยสีรองพื้นที่เหมาะสม
- เลือกใช้สีรองพื้นให้เหมาะสมกับผิวงาน หรือขัดผิวงานให้ได้ตามที่ระบบสีนั้น ระบุก่อนการทาสี
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints