ปัญหาสีเป็นฝุ่น มีวิธีป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร

สาเหตุ 
- พบมากในสีคุณภาพต่ำหรือสีที่ทามาแล้วหลายปี เกิดจากสารยึดเกาะเสื่อมสภาพ ไม่มีการยึดเกาะ
- ใช้สีผิดประเภท เช่น อีพ๊อกซี่เป็นสีที่ไม่ทนต่อแสง UV แต่นำมาใช้ทาภายนอกอาคาร
- การใช้งาน เช่น คนสีไม่ทั่ว, ใช้ทินเนอร์ไม่เหมาะสม
การป้องกันและการแก้ไข 
- เลือกใช้สีที่คุณภาพตามอายุการใช้งานที่ต้องการ 
- เลือกใช้ระบบสีให้ถูกต้องกับการใช้งาน 
- คนสีให้เข้ากันก่อนใช้งาน เลือกใช้ทินเนอร์ตามที่ผู้ผลิตระบุ
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints