สีเกิดเชื้อรา มีวิธีป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร

สาเหตุ
- สภาพพื้นผิวมีความชื้นและมีอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา มักเกิดใน บริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึง
- หากเกิดในพื้นที่ที่สภาพปกติไม่น่าเกิดเชื้อราได้ สันนิษฐานว่าใช้สีคุณภาพต่ำ ไม่มีสารป้องกันเชื้อรา
การป้องกันและการแก้ไข 
- กำจัดความชื้นบริเวณที่เกิดเชื้อรา, ขัดเชื้อราบนฟิล์มสีออกให้หมด ก่อนการทาสีใหม่
- ใช้สีที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา อย่างผลิตภัณฑ์สีไดโน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถต้านทาเชื้อราและตะไคร่น้ำมาใช้ในการทาอาคาร เพื่อป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้น
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints