สาเหตุที่ทำให้ สีซีดหรือเปลี่ยนสี มีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร

สาเหตุ
- การเกิดเชื้อราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนสีได้
- เกิดจากผงสีคุณภาพต่ำไม่เหมาะกับระบบสี เช่น นำสีสำหรับทาภายใน มาใช้กับภายนอกอาคาร
- เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เช่น การเกิด stain เกิดจากสีที่มีส่วนประกอบของ Pb หรือ Hg ทำปฏิกิริยากับอากาศ ซึ่งมาจากโรงงาน
- เกิดจากฝุ่นผงหรือคราบสกปรกเกาะ
การป้องกันและการแก้ไข 
- กำจัดเชื้อราที่เกิดบนฟิลม์สี
- เลือกใช้ระบบสีให้ถูกต้องกับการใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการใช้สีที่มีองค์ประกอบของ Pb(ตะกั่ว), Hg(ปรอท) หรือหลีกเลี่ยงการทาสี ในบริเวณที่มีมลภาวะ
- ทำความสะอาดฟิล์มสี
 

Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints