สาเหตุที่ทำให้ ฟิล์มสีไม่เรียบ มีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร


การใช้งานโดยการพ่น
สาเหตุ
- แรงดันอากาศปืนพ่นไม่เหมาะสม
- พ่นสีที่ข้นเกินไป
- ใช้ทินเนอร์ผิด
- ใช้สีคุณภาพต่ำ
การป้องกันและการแก้ไข 
- ปรับแรงดันลองพ่นก่อนพ่นจริง
- ปรับความข้นและทดลองก่อนพ่น
- ใช้ทินเนอร์ให้ถูกต้อง
- เลือกใช้สีคุณภาพดี

การใช้งานโดยการทาหรือกลิ้ง

สาเหตุ

- ทาหรือกลิ้งสีที่ข้นเกินไป
- ใช้ทินเนอร์ผิด
- ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งคุณภาพต่ำ
- ใช้สีคุณภาพต่ำ
การป้องกันและการแก้ไข 
- ปรับความข้นทดลองพื้นที่เล็กๆ
- ใช้ทินเนอร์ให้ถูกต้อง
- เลือกใช้แปรงหรือลูกกลิ้งมีคุณภาพ
- เลือกใช้สีคุณภาพดี

Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints