สาเหตุที่ทำให้ ฟิล์มเกิดฟองอากาศ มีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร

สาเหตุ
- พ่นหรือทาสีหนาเกินไป ทำให้ solvent ที่จะระเหยออกมา หลังจากฟิล์มสีเริ่มแห้งตัวแล้ว
- ใช้ทินเนอร์แห้งเร็วเกินไป
- ความชื้นที่หลงเหลืออยู่บนผิวงานก่อนทาสี
- สิ่งปนเปื้อนมากับสายลม เช่น น้ำ, น้ำมัน
การป้องกันและการแก้ไข 
- ทาหรือพ่นสีให้ได้ความหนาตาม spec
- ใช้ทินเนอร์ให้ถูกต้อง
- พื้นผิวต้องแห้งสนิทก่อนการทาสี
- ตรวจสอบระบบปั๊มลม, ติดตั้งอุปกรณ์ดักน้ำ
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints