สาเหตุที่ทำให้ ฟิล์มสีไหลย้อย มีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร

สาเหตุ
- สีเหลวเกินไป
- ใช้ทินเนอร์ไม่ถูกต้อง
- ทาหรือพ่นสีหนาเกินไป
- เลือกระบบสีไม่ถูกต้องกับงาน
การป้องกันและการแก้ไข 
- ใช้ทินเนอร์ปรับความข้นให้น้อยลง
- ใช้ทินเนอร์ให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตระบุ
- ทาหรือพ่นสีบางๆ แต่หลายชั้นจนได้ความหนาที่ต้องการ 

- เลือกใช้ระบบสีให้ถูกต้องกับงาน                                        

 

Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints