บริษัท สีไดโน คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น

บริษัท สีไดโน คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น
 
คุณชิต อัศวธีระธรรม ประธานกรรมการบริษัทสีไดโน ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค แห่งปี 2551 ณ โรงแรม Plaza Athenee  วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551 โดยมีท่านองคมนตรี พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นประธานในพิธี
          รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 สถาบันหลักคือ สภาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม การพัฒนามาตรฐานธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ในองค์กรขนาดกลางและย่อม ให้ยั่งยืนสืบไป
          สำหรับเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก อาทิเช่น การประกอบธุรกิจโดยสุจริต เสียภาษีโดยเหมาะสม ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ รางวัลดีเด่นด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค ยังเน้นเรื่องการผลิตสินค้าและให้บริการที่ถูกสุขอนามัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค สินค้าได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ลูกค้าพอใจในคุณภาพและการบริการขององค์กรพร้อมทั้งดูแล และรับผิดชอบต่อการบริการหลังการขายเป็นอย่างดี 
          การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับบริษัทสีไดโน ทางบริษัทจึงขอยึดมั่นในนโยบายที่บริษัทได้ดำเนินการมาตลอด  25  ปี กล่าวคือ "ความสำเร็จของลูกค้า คือความรับผิดชอบของเรา
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints