บริษัท สีไดโน จำกัด ได้รับฉลากเขียว

บริษัท สีไดโน จำกัด แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าร่วมโครงการฉลากเขียว พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของสีไดโนแล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints