รับมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปี 2559

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ สำนักงานป.ป.ช. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559 (สานต่อที่พ่อทำ คุณธรรมนำธุรกิจยั่งยืน) เพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ เพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชน ที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งนี้ บริษัท สีไดโน จำกัด  เข้ารับโล่จากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย “โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น” ประจำปี 2559 (ภาคกลาง) ผู้ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย (ขวา)องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints