​​

1.) สีไดโนซิลค์ (DYNOSILK)
2.) สีไดโนลักซ์ (DYNOLUX)
3.) สีน้ำอะครีลิค ไดโน
4.) สีเคลือบเงา ไดโน (High Gloss Enamel)
5.) DYNO Heavy-Duty Protective Coatings
6.) สีน้ำอะครีลิค ไดโนโปร
7.) สีเคลือบเงาไดโนโปร

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.) สีไดโนซิลค์ (DYNOSILK)
 ผลิตจากอะครีลิคแท้ 100% มีลักษณะเฉพาะตัวที่ดี คือ ให้ความเรียบและความเนียนของฟิล์มสีดุจดังไหมและมองดูคล้ายสีน้ำมัน อีกทั้งคุณสมบัติที่เหนือกว่าสีน้ำพลาสติกไวนิลอะครีลิคในด้านความคงทนต่อแสงแดดและทนต่อความเค็มของปูนได้ดี สีไม่แตกร้าว, หลุดล่อน, เป็นฝุ่นชอล์ค จึงทำให้สีไดโนซิลค์ มีฟิล์มสีที่สวยงามและคงทนนาน
      การใช้งาน : เหมาะสำหรับไม้เทียมทุกประเภท, คอนกรีต, ผิวปูนฉาบ (ทั้งเก่าและใหม่), ปูนพลาสเตอร์, อิฐ, กระเบื้องแผ่นเรียบ, ผนังกั้นห้อง ทั้งภายใน และภายนอก ของอาคารสำนักงาน, คอนโดมิเนียม, บ้านพักอาศัยที่ต้องการความคงทนระยะยาว
      การเตรียมพื้นผิว : ผิวปูนฉาบ หรือคอนกรีตใหม่ ต้องสะอาดและแห้งสนิท แห้งตัวสมบูรณ์ ปราศจากน้ำมัน และคราบไขมันสำหรับงานซ่อมสีเก่าต้องมั่นใจว่าพื้นผิวปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน หรือเป็นฝุ่นชอล์ค ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราก่อนและทำความสะอาดด้วยน้ำ สะอาดอีกครั้งปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทาสี
      ระบบการทาสี : สำหรับคอนกรีตผิวปูนฉาบใหม่ รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างอย่างน้อย 1-2 เที่ยว ก่อนทาทับด้วยสีไดโนซิลค์ 2 เที่ยว ส่วนคอนกรีตผิวปูนฉาบเก่า ควรรองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่าไดโน 1 เที่ยวก่อนทาทับด้วยสีไดโนซิลค์ 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ สีไดโนซิลค์ (DYNOSILK)
  ประเภทสี
  อะครีลิคแท้ 100%
  ลักษณะ
  กิึ่งเงา (P) และเงาเล็กน้อย (N)               
  ชนิดเครื่องมือ
  แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น                               
  ปกคลุมพื้นที่
  30-40 ตร.ม./กล./เที่ยวทา    
  การผสมก่อนการใช้งาน
  ทา : น้ำ 15%, กลิ้ง: น้ำ 10%, พ่น: น้ำ  15-20%
  ระยะเวลาแห้ง
  แห้งผิว : 20-30 นาที
  แห้งทาทับได้ : 1-2 ชั่วโมง

กลับสู่ด้านบน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) สีไดโนลักซ์ (DYNOLUX)
เป็นสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% มีฟิล์มสีกึ่งเงา และชนิดด้านเนียน ไม่แตกล่อนง่าย ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ให้ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศในโซนร้อนและทนต่อแสง ยู.วี. เป็นอย่างสูง สีไดโนลักซ์เป็นทั้งสีรองพื้น และสีทับหน้าในตัว สำหรับงานคอนกรีตและงานปูนฉาบที่ไม่ต้องการมีสีรองพื้นชนิดอื่นสามารถต้านทานเชื้อราและตะไคร่น้ำปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปกคลุมพื้นที่ได้ 35-40 ตารางเมตรต่อ ยู.เอส.แกลลอน
การใช้งาน  เหมาะสำหรับงานคอนกรีต ผิวปูนฉาบทั้งเก่าและใหม่ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ กระเบื้อง แผ่นเรียบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งต้องการความคงทนยาวนาน
ระบบการทาสี
     ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว
            พื้นผิวปูนใหม่
           - ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทเป็นเวลาอย่าน้อย 1 เดือน
           - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง น้ำมันและคราบไขมัน
            พื้นผิวปูนเก่า
           - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราไดโนก่อน
           - ล้างทำความสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทาสี
     ขั้นที่ 2 : การทาสีไดโนลักซ์
            พื้นผิวปูนใหม่
           ทาสีไดโนลักซ์ 3 เที่ยวโดยไม่ต้องมีสีรองพื้นชนิดอื่นหรือทาด้วยสีรองพื้นไดโนก่อน 1 เที่ยว กรณีปูนมีความเค็มและมีความชื้นให้รองพื้นด้วยสีรองพื้น Supra Primer อย่างน้อย 1 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีไดโนลักซ์ 2 เที่ยว
            พื้นผิวปูนเก่า
           ควรรองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่าไดโน 1 เที่ยวก่อน กรณีปูนมีความเค็มและมีความชื้นให้รองพื้นด้วยสีรองพื้น Supra Primer แล้วทาสีไดโนลักซ์ 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ สีไดโนลักซ์ (DYNOLUX)

  ประเภทสี
  อะครีลิคแท้ 100%
  ลักษณะฟิล์มสี
  กิึ่งเงาและด้านเนียน (N)
  ปกคลุมพื้นที่
  35-40 ตรม./กล./เที่ยว
  ชนิดเครื่องมือ
  แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
  การผสมก่อนการใช้งาน
  ทา: น้ำ 15%, กลิ้ง: น้ำ 10%, พ่น: น้ำ 15-20%
  ระยะเวลาแห้ง
  แห้งผิว :  20-30 นาที
  แห้งทาทับได้ : 2  ชั่วโมง

กลับสู่ด้านบน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.) สีน้ำอะครีลิค ไดโน
เป็นสีน้ำประเภทไวนิลอะครีลิคที่มีคุณภาพสูง มีทั้งชนิดภายใน และภายนอก เหมาะสำหรับผนังทุกชนิด คอนกรีต ปูนพลาสเตอร์ อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ ฯลฯ สีน้ำอะครีลิกไดโน มีเนื้อสีมาก ทาได้ 35-40 ตารางเมตรต่อ 1 ยูเอสแกลลอนต่อครั้ง แห้งสัมผัสได้ประมาณ 30 นาที ทาทับได้ภายใน 1 ชั่วโมง พื้นที่จะทาต้องแน่ใจว่าสะอาด แห้งปราศจากคราบไขมัน และสีเก่าที่หลุดล่อน เมื่อต้องการเจือจาง ควรผสมด้วยน้ำสะอาด ประมาณ 25-30% โดยปริมาตร
คุณสมบัติพิเศษ
          -  เป็นสีน้ำอะครีลิคแท้ 100%
          -  การปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ทำให้ทาพื้นที่ได้มาก
          -  สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยฟิล์มสียังคงสวยงาม
          -   ปราศจากโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว และสารปรอท
          -  การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท
การเตรียมพื้นผิว และระบบการทาสี
      คอนกรีตใหม่ : ควรทิ้งคอนกรีตให้แห้งสนิท 30 วันก่อนทาสี และจึงทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว จากนั้นทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิคไดโน 2 เที่ยว
      พื้นผิวที่มีการทาสีมาก่อน : ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนหรือที่เป็นฝุ่นชอล์คออก แล้วล้างฝุ่น คราบไขมันออกด้วยน้ำสะอาด ทิังให้แห้งสนิทก่อนทาสี พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ หรือเชื้อราต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราไดโนก่อน หรือใช้น้ำยาซักผ้าขาวหรือสารละลายที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์กำจัดเชื้อรา ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทิังให้แห้งสนิท แล้วทาทับด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมงจึงทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิคไดโน 2 เที่ยว

กลับสู่ด้านบน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4.) สีเคลือบเงา ไดโน (High Gloss Enamel)
คุณสมบัติ  เป็นสีเคลือบเงาชนิดอัลคิดที่มีคุณภาพสูง ให้ความเงางาม และความทนทานเป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม พื้นผิวไม้  หรือพื้นคอนกรีตที่ได้รองพื้นไว้ถูกต้องแล้ว ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น โต๊ะ สนาม แทรกเตอร์ เครื่องจักร สะพาน โครงสร้างเรือที่อยู่เหนือน้ำ เป็นต้น
      ระบบการทาสี
      ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว
            พื้นผิวเหล็ก
          พื้นผิวเหล็กใหม่ - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิมและคราบไข
          พืื้นผิวที่ทาสีมาแล้ว - สีเก่าที่เสื่อมสภาพ ขัดลอกสีเดิมที่่เริ่มเสื่อมสภาพหรือหลุดล่อนออกโดยใช้แปรงลวดขัด หรือน้ำยาลอกสีไดโน  สีที่อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข
            พื้นผิวไม้
          พื้นผิวใหม่
          - ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ
          - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขจากการขัด
          พื้นผิวที่ทาสีมาแล้ว
          - ขัดสองสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพหรือหลุดล่อนออก
          - ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย


      ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น
            พื้นผิวเหล็ก : ทาสีรองพื้นกันสนิม พี 3200 จำนวน 1-2 เที่ยว(กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกันต้องทาสีรองพื้นวอชไพรเมอร์ หรือน้ำยารองพื้นสังกะสีไดโนก่อน จำนวน 1 เที่ยว
            พื้นผิวไม้ : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา พี 3000 จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม้มียาง ครวรทาสีรองพื้นอะลูมิเนียมไดโนก่อน 1 เที่ยว แล้วตามด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อราพี 3000 จำนวน 1 เที่ยว)

      ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า
ทาสีเคลือบเงา/สีเคลือบกึ่งเงา/สีเคลือบด้านไดโน ทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว

กลับสู่ด้านบน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

5.) Heavy-Duty Protective Coatings: Dynoguard, Dynothane, Coal Tar Epoxy, Epoxy Mastic, Epoxy Floorcote
การเลือกระบบสี

กลับสู่ด้านบน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

6.) สีน้ำอะครีลิคไดโนโปร
เป็นสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% มีทั้งชนิดกึ่งเงา และด้านเนียน ทนต่อสภาวะอากาศ สามารถใช้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้อง แผ่นยิปซั่ม มีทั้งชนิดภายใน และภายนอก สามารถปกคลุมพื้นที่มากถึง 35-40 ตารางเมตรต่อแกลลอนต่อการทา 1 เที่ยว
การเตรียมพื้นผิว และระบบการทาสี
      คอนกรีตใหม่ :
ควรทิ้งคอนกรีตให้แห้งสนิท 30 วัน ก่อนทาสี เพื่อให้คอนกรีตแห้งสนิท แล้วจึงทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว จากนั้นทาทับด้วยสีน้ำไดโนโปร 2 เที่ยว
      พื้นผิวที่มีการทาสีมาก่อน : ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออก แล้วล้างฝุ่น คราบไขมัน ออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งสนิทก่อนทาสี พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ไดโน หรือใช้น้ำยาซักผ้าขาว หรือสารละลายที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์กำจัดเชื้อรา ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งสนิท แล้วทาทับด้วยน้ำรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง จึงทาทับด้วยสีน้ำไดโนโปร 2 เที่ยว
      พื้นผิวที่เป็นฝุ่นชอล์ค
ให้ล้างทำความสะอาดฝุ่นคราบไขมันออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งสนิท ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่าไดโน 1 เที่ยว ก่อนทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิคไดโนโปร 2 เที่ยว
ข้อมูลจำเพาะ
  ประเภทสี
สีน้ำอะครีลิคแท้
  ลักษณะฟิล์มสี
ชนิดกึ่งเงา และชนิดด้านเนียน
  ชนิดเครื่องมือ
ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือพ่น
  ปกคลุมพื้นที่
35-40 ตร.ม. ต่อยูเอสแกลลอน
  การเจือจาง
น้ำสะอาด
  ระยะเวลาแห้งตัว
แห้งสัมผัสได้ : 20-30 นาที
แห้งแข็ง : 1-2 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้ : 1-2 ชั่วโมง

กลับสู่ด้านบน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.) สีเคลือบเงาไดโนโปร
 เป็นสีเคลือบเงาชนิดอัลคิดที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความเงางาม และความทนทานเป็นอย่างดี จึงเหมาะที่จะใช้สำหรับทาภายใน และภายนอก รวมทั้งงานไม้โลหะ หรือพื้นคอนกรีตที่ได้รองพื้นไว้ถูกต้องแล้ว เช่น โต๊ะ สนาม แทรกเตอร์ เครื่องจักร สะพาน โครงสร้างเรือที่เหนือน้ำ เป็นต้น
การใช้งาน​
พื้นผิวเหล็ก
      พื้นผิวเหล็กใหม่
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว
            - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงสนิมและคราบไข
      พื้นผิวที่ทาสีมาแล้ว
            - สีเก่าที่เสื่อมสภาพขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพหรือหลุดล่อนออกโดยใช้แปรงลวดขัด หรือน้ำยาลอกสีไดโน
            - สีที่อยู่ในสภาพดีทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงสนิมและคราบไข
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น
            - ทาสีรองพื้นเรดอ๊อกไซ์ดพี - 2200 จำนวน 1 - 2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมันโลหะผสมโลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกันต้องทาสีรองพื้นวอชไพรเมอร์ หรือน้ำยารองพื้นวอชไพรเมอร์ หรือน้ำยารองพื้นสังกะสีไดโน
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า
            - ทาสีเคลือบเงา/สีเคลือบกึ่งเงา/สีเคลือบด้านไดโนโปร ทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว
พื้นผิวไม้
      พื้นผิวใหม่
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว
            - ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ
            - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงจากการขัด และคราบไข
      พื้นผิวที่ทาสีมาแล้ว
            - ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพหรือหลุดล่อนออก
            - ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น
            - ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราพี - 2000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว (กรณีไม้มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียมไดโนก่อน 1 เที่ยว แล้วตามด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อราพี - 2000 จำนวน 1 เที่ยว)
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า
            - ทาสีเคลือบเงา/สีเคลือบกึ่งเงา/สีเคลือบด้านไดโนโปร ทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว

กลับสู่ด้านบน

------------------------------------------------------------------------------------------
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints