Q : ทาสีบ้านด้านใน และด้านนอก ควรจะใช้สีประเภทไหน และยี่ห้ออะไร ค่าแรงเท่าไร และในส่วนของห้องครัวใช้สี ประเภทเดียวกันใช้ไหม
     A : การทาสีภายนอกใช้สีประเภทสีทาภายนอก และถ้าทาภายในก็ใช้สีประเภททาภายใน ซึ่งจะบอกประเภทไว้ที่ข้างกระป๋อง รวมถึงวีธีการทาสี และจำนวนครั้งที่ทา ราคาสีขึ้นอยู่กับเกรดของสีที่ใช้ ส่วนค่าแรงตกตารางเมตรละ 50 บาท ส่วนในห้องครัวควรใช้สีพลาสติกกึ่งเงา เพื่อสะดวกในการทำความสะอาดได้ง่าย ถ้ามีงบประมาณพอควรจะบุด้วยกระเบื้องเคลือบจะยิ่งดี
     Q : การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีต้องทำอย่างไร
     A : เพื่อให้สียึดเกาะกับพื้นผิวปูน ไม้ โลหะได้ดี อีกทั้งยังสวยงามและคงทน ก่อนทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยขจัดฝุ่น คราบไขมัน สนิม รา ตะไคร่น้ำออกให้หมด พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิทและอยู่ในสภาพเรียบร้อย สำหรับผิวยิปซั่ม ต้องทำการฉาบเรียบและทิ้งไว้ให้แห้ง ขัดด้วยกระดาษทราย หลังจากนั้นปัดฝุ่นออกทั้งนี้ในส่วนที่มีงานระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น โคมไฟ ปลั๊ก สวิตซ์ เป็นต้น จะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ดี หลังจากนั้นจึงทาสีได้ สำหรับผิวไม้ต้องผ่านการอบแห้ง หรือตากจนแห้งสนิท หากผิวมีรอยชำรุด ต้องซ่อมก่อนโดยใช้สีโป๊ว หรือดินสอพองทิ้งไว้ให้แห้งสนิท จากนั้นขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ปัดฝุ่นออกให้หมด แล้วจึงทาสีต่อไป
     Q : จะรู้ได้อย่างไรว่าสีปลอม
     A : ลองทาดูกับผนังปูนหรือไม้ทิ้งให้แห้ง ถ้าเอานิ้วป้ายๆ ดูแล้วมีฝุ่นชอล์คติดนิ้วมาด้วยแสดงว่าคุณภาพของสีไม่ดี หรือเราจะเรียกว่าสีปลอมจากเนื้อสีโดยมีผู้นำเอาเนื้อสีปลอมไปบรรจุ ในทระป๋องสีของยี่ห้อดังๆ ไปจำหน่าย
     Q : ผนังที่ทาสีมานาน 14 ปีหลุดร่อน ควรลอกออก หรือทาทับ
     A : ควรลอกออก ทำความสะอาดผนังทิ้งผนังให้แห้ง แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนการทาสี โดยทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว ทาสีจริงทับ อีก 2 เที่ยว
     Q : ในสีมีสารตะกั่ว เป็นอันตรายกับคนหรือไม่
     A : ปัจจุบัน ในสีเกือบทุกชนิดไม่มีสารตะกั่วเจือปนอยู่ โดยเฉพาะสีที่ใช้กับอาคารบ้านเรือนจึงไม่อันตราย สีที่ใช้’ในอุตสาหกรรมบางชนิดเท่านั้นที่มีสารตะกั่ว
     Q :สีอีพ็อกซี่ ใช้ทาบ้านได้หรือไม่
     A : ไม่เหมาะสมเพราะเป็นสีในงานอุตสาหกรรม เช่นโรง งาน โรงสี ห้องเย็น สีเหล่านี้ผลิตมาเฉพาะงานไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับงานบ้าน เพราะในบ้านไม่มีสารเคมี กรด ด่าง และฝุ่นละอองอากาศ
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints