รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561

รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561

บริษัท สีไดโน รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Online Shopping

Online Shopping

You can order our products by Online shopping. Just Click !!

New Products

New Products

UPDATE New Product

Auto Motive Paints

Auto Motive Paints

Auto Motive Paints From USA.


Bangkok International Auto Salon 2018

Bangkok International Auto Salon 2018

Bangkok Auto Salon 2018งานแสดงรถแต่ง โมดิฟาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากทั้งต่างประเทศ และในประเทศ งานแสดงรถแต่งและจำหน่ายอุปกรณ์โมดิฟายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

รับมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปี 2559

รับมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปี 2559

บริษัท สีไดโน เข้ารับโล่จากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน

็HomePro Fair2016

็HomePro Fair2016

พบสินค้าราคาพิเศษ จากบริษัทสีไดโน ที่งาน โฮมโปร แฟร์ 2016  บริเวณบูธ E11.2
ครั้งแรกของโฮมโปร ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร

Bangkok International Auto Salon 2016

Bangkok International Auto Salon 2016

Bangkok Auto Salon 2016 งานแสดงรถแต่ง โมดิฟาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากทั้งต่างประเทศ และในประเทศ

​Eco-Products International Fair 2016

​Eco-Products International Fair 2016

10th Eco-Products International Fair 2016 มหกรรมแสดงนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ Eco-Products International Fair 2016 “24-hour Eco Life”

Event Update 2016

Event Update 2016

พบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทได้ที่งาน event ประจำปี 2016

SUPRA PRIMER สุดยอดสีรองพื้น

SUPRA PRIMER สุดยอดสีรองพื้น

ใหม่! SUPRA PRIMER สุดยอดสีรองพื้น สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่ 
ขจัดและป้องกันปัญหาคราบเกลือและความชื้น

บริษัท สีไดโน คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น

บริษัท สีไดโน คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น

คุณชิต อัศวธีระธรรม ประธานกรรมการบริษัทสีไดโน ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค แห่งปี 2551 ณ โรงแรม Plaza Athenee  วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551 โดยมีท่านองคมนตรี พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นประธานในพิธี

สีไดโน รับรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Awards by Sasin 2010”

สีไดโน รับรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Awards by Sasin 2010”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 คุณลีนา อัศวธีระธรรม กรรมการบริหาร บริษัทสีไดโน จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย

สีไดโนได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปี 2555

สีไดโนได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปี 2555

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 คุณลีนา อัศวธีระธรรม กรรมการบริหาร บริษัทสีไดโน จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธี ตามที่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลหอการค้าไทย จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่จรรยาบรรณ โดยจัดให้มี "โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย" ขึ้น เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกของหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และสมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจการที่ได้รับประกาศเกรียติคุณจรรยาบรรณดีเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนมากขึ้น

บริษัท สีไดโน จำกัด ได้รับฉลากเขียว

บริษัท สีไดโน จำกัด ได้รับฉลากเขียว

บริษัท สีไดโน จำกัด แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าร่วมโครงการฉลากเขียว พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของสีไดโนแล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม